Groene stroom voor bedrijven

Bij elk project dat W-Kracht realiseert op een bedrijfssite kan aan het betrokken bedrijf de mogelijkheid geboden worden de door de windturbine(s) geproduceerde stroom maximaal en rechtstreeks af te nemen via een directe lijn op de eigen bedrijfssite. Op die manier zal het bedrijf in kwestie de ter plaatse geproduceerde groene stroom maximaal kunnen aanwenden voor de eigen behoeften, en dit tegen uiterst voordelige tarieven.