Wie we zijn

W-Kracht is een  private ontwikkelaar van windenergieprojecten die zich vooral richt naar de Belgische windenergiemarkt. Het bedrijf beschikt over een team met een ruime ervaring in het ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren van windturbineparken. Hun professionele aanpak staat garant voor een doordachte en optimale realisatie van de projecten, in nauwe samenwerking met alle partners, betrokken partijen en instanties.