Projecten

Windenergieprojecten met een vermogen van ruim 100 MW

De portefeuille van W-Kracht bestaat einde 2015 uit een pakket windenergieprojecten in Vlaanderen met een vermogen van ruim 100 MW. Deze worden de komende maanden en jaren verder ontwikkeld tot vergunbare en werkbare windenergieprojecten.
W-Kracht zet tegelijk zijn eerste stappen in de realisatie van een aantal buitenlandse uitdagingen. Zodra deze een concrete vorm hebben aangenomen zal hierover verder gecommuniceerd worden.