Nieuws

W-kracht plant een hectare bos in Zedelgem

In Hoogveld, een nieuw natuurgebied voor Veldegem en omstreken, worden tijdens het weekend van 21 en 22 november 2015 niet minder dan 2380 boompjes aangeplant. Als Zedelgems bedrijf zet W-Kracht mee de schouders onder dit gezamenlijke initiatief van Bos+, Natuurpunt en de gemeente Zedelgem. W-kracht neemt de kost voor de aanleg van 1 hectare bos voor zijn rekening.

Tweede windturbine op industrieterrein Hoogveld te Dendermonde

In het najaar van 2015 bekwam W-Kracht de milieuvergunning voor de uitbating van een tweede windturbine op het bedrijventerrein Hoogveld te Dendermonde. De stedenbouwkundige vergunning werd reeds ruim een jaar vroeger verleend. W-Kracht zal met de bouwwerken van deze windturbine starten vanaf het eerste kwartaal van 2016.

W-kracht staat in voor het natuurherstel aan de Molenbeek te Sint-Laureins

W-Kracht heeft zich begin 2015 verbonden om, in samenwerking met Natuurpunt, een substantieel deel van de kosten voor het ‘Natuurherstel aan de Molenkreek te Sint-Laureins’ als natuurcompensatie ten laste nemen. Naast de natuurwaarde en de functie als waterbuffer vormen de vele kreken in het Meetjesland immers één van de belangrijkste landschapsvormende en historische waarden. Het herstel van dit gedeelte van de kreek betekent dan ook op deze punten een duidelijke meerwaarde. Natuurpunt is eigenaar van deze gronden en stelt zich garant dat de natuurcompensatie die ze hier voor W-kracht realiseert minstens voor een termijn van 27 jaar in stand wordt gehouden.

Windturbineproject te Brugge

Eind 2014 werd aan W-Kracht de milieuvergunning verleend voor de exploitatie van 2 windturbines op de site van B-Park, langs de Blankenbergse Steenweg te Brugge. Medio 2015 bekwam W-Kracht eveneens de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de beide windturbines. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 zal gestart worden met de bouw van het project. Op de site van B-Park zal het eerste laadstation voor elektrische wagens in Europa gebouwd worden dat rechtstreeks lokaal geproduceerde groene stroom levert aan elektrische voertuigen.

Windturbines te Puurs langs de A12

W-Kracht bekwam in de zomer van 2015 de vereiste vergunningen voor de bouw van 2 windturbines op een terrein langs de A12 te Ruisbroek (Puurs). In oktober 2015 werden de bouwwerken gestart. De windturbines moeten op het eindde van het eerste kwartaal van 2016 operationeel zijn. Zij zullen stroom leveren aan ongeveer 2300 Vlaamse gezinnen.

Windturbineproject te Kontich-Rumst

In het voorjaar van 2015 werd aan W-Kracht de milieuvergunning toegekend voor de uitbating van 4 windturbines langs de autosnelweg E19 op het grondgebied van de gemeenten Kontich en Rumst (Reet). Tegen deze vergunning is momenteel een beroepsprocedure hangende.

Windturbine op industrieterrein Hoogveld te Dendermonde

Op het industrieterrein Hoogveld te Dendermonde werden in 2013 de bouwwerken aangevat van de windturbine op de site van de firma Sivafrost. Deze windturbine zal voornamelijk instaan voor de levering van stroom aan het lokale bedrijf. In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling werd een systeem geïmplementeerd om de stroomafname op de eigen bedrijfssite te maximaliseren.

W-kracht bouwt 6 windturbines op industrieterrein in Olen en Geel

Einde 2012 bekwam W-Kracht, in samenwerking met Geo-Groep uit Geel, de nodige vergunningen voor de bouw van een windturbinepark op het bedrijventerrein ‘Lammerdries’ te Olen en Geel. Het gaat om een project van zes windturbines, ingeplant parallel met het Albertkanaal, die de lokale bedrijven maximaal van groene stroom voorzien. De bouwwerken werden aangevat in het najaar 2013. De turbines werden medio 2014 in werking gesteld en vormen het eerste grote project in Vlaanderen waar de lokale productie van groene stroom van zes windturbines door de diverse bedrijven ter plaatse maximaal wordt aangewend voor de eigen industriële noden.