Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /var/www/vhosts/w-kracht.be/httpdocs/includes/menu.inc).

Nieuws

WINDMOLEN A11

In juni 2019 werd de vergunning bekomen voor de bouw en exploitatie van een bijkomende windturbine langs de Pathoekeweg te Brugge, ter hoogte van de nieuwe autosnelweg A11. Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om de bouwwerken aan te vatten.

WINDMOLENPROJECT BEERSE-ZUID

Op 28 januari 2019 bekwam W-Kracht de omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van 2 windturbines op het bedrijventerrein Beerse-Zuid te Beerse. De voorbereidingen voor de bouw van het project zijn volop bezig.

WINDMOLENPROJECT BORNEM

Op de site van firma Qualiphar, gelegen op het industrieterrein van Bornem, langs de Rijksweg N16 is de bouw van twee windturbines midden 2019 gestart. In het eerste kwartaal van 2020 zullen beide turbines operationeel zijn. Dit project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met coöperatieve vennootschap ‘Beauvent’, en zal voor 100% via burgerparticipatie gerealiseerd worden.

WINDMOLENPROJECT VEEDIJK TE TURNHOUT

Tijdens het eerste jaarhelft van 2017 bekwam W-Kracht de nodige vergunningen voor de bouw en uitbating van een windturbinepark op het bedrijventerrein ‘Veedijk’ te Turnhout. Het gaat om een project van vijf windturbines, ingeplant langs de autosnelweg E34, die de lokale bedrijven maximaal van groene stroom zullen voorzien. 

DERDE WINDTURBINE OP INDUSTRIETERREIN HOOGVELD TE DENDERMONDE

In december 2018 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw en exploitatie van een derde W-Kracht-windturbine op het industriegebied ‘Hoogveld’ te Dendermonde.

WINDTURBINEPROJECT BEERNEM E40

Begin maart 2018 werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw en uitbating van windmolenpark, bestaande uit 3 windturbines, gelegen langs de autosnelweg E40 in de gemeente Beernem. De vergunningsprocedure voor dit project is lopende.

WINDTURBINES OP HET BEDRIJVENTERREIN BEERSE-ZUID

Begin maart 2018 heeft W-Kracht de aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating  van 2 windturbines op het bedrijventerrein Beerse-Zuid in Beerse. De vergunningsprocedure is hangende.

WINDMOLENPROJECT ZANDHOVEN-ALBERTKANAAL

In maart 2018 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw en exploitatie van twee windturbines, langs het Albertkanaal in Zandhoven. Eén inplanting is voorzien op het grondgebied van de deelgemeente Massenhoven, de tweede turbine is gelegen in deelgemeente Viersel.

WINDMOLENPROJECT E19 KONTICH-RUMST 2.0

In oktober 2017 werd de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee windturbines, gelegen langs de E19 op het grondgebied van de gemeenten Rumst (Reet) en Kontich. De vergunningsprocedure voor dit project is lopende.

TWEEDE EN DERDE WINDTURBINE OP INDUSTRIETERREIN HOOGVELD TE DENDERMONDE

De tweede turbine op het industrieterrein ‘Hoogveld’ te Dendermonde werd medio 2017 in werking gesteld. De aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een derde windturbine van W-Kracht in het industriegebied ‘Hoogveld’ te Dendermonde werd begin 2018 ingediend bij de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen. De vergunningsprocedure is hangende.

WINDMOLENPROJECT BORNEM

Op de site van firma Qualiphar, gelegen op het industrieterrein van Bornem, langs de Rijksweg N16 worden twee windturbines gepland. De aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor dit project werd ingediend begin oktober 2017. Een beslissing van de provincie Antwerpen wordt ten laatste verwacht in het tweede kwartaal van 2018. De opgewekte energie zal door de firma Qualiphar maximaal aangewend worden.

WINDMOLENPROJECT BRUGGE B-PARK

In september 2017 werd gestart met de bouwwerken voor het windmolenproject op de site van het winkelcomplex B-Park te Brugge. Sinds midden februari 2018 zijn beide windturbines operationeel en voorzien ze in de stroombehoeften van zo’n 2800 gezinnen.

WINDMOLENPROJECT A19 MENEN

Medio 2017 werd aan W-Kracht de milieuvergunning verleend voor de exploitatie van 2 windturbines langs de autosnelweg A19 te Menen. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de beide windturbines werd reeds eerder toegekend. 

WINDMOLENPROJECT VEEDIJK TE TURNHOUT

Het windmolenpark ‘Veedijk’ te Turnhout, langs de autosnelweg E34, bestaat uit vijf windturbines, die de lokale bedrijven maximaal van groene stroom zullen voorzien. In de lente van 2019 zijn de bouwwerken gestart. Eind 2019 moet het windpark operationeel zijn.

W-kracht plant een hectare bos in Zedelgem

In Hoogveld, een nieuw natuurgebied voor Veldegem en omstreken, worden tijdens het weekend van 21 en 22 november 2015 niet minder dan 2380 boompjes aangeplant. Als Zedelgems bedrijf zet W-Kracht mee de schouders onder dit gezamenlijke initiatief van Bos+, Natuurpunt en de gemeente Zedelgem. W-kracht neemt de kost voor de aanleg van 1 hectare bos voor zijn rekening.

Tweede windturbine op industrieterrein Hoogveld te Dendermonde

In het najaar van 2015 bekwam W-Kracht de milieuvergunning voor de uitbating van een tweede windturbine op het bedrijventerrein Hoogveld te Dendermonde. De stedenbouwkundige vergunning werd reeds ruim een jaar vroeger verleend. W-Kracht zal met de bouwwerken van deze windturbine starten vanaf het eerste kwartaal van 2016.

W-kracht staat in voor het natuurherstel aan de Molenbeek te Sint-Laureins

W-Kracht heeft zich begin 2015 verbonden om, in samenwerking met Natuurpunt, een substantieel deel van de kosten voor het ‘Natuurherstel aan de Molenkreek te Sint-Laureins’ als natuurcompensatie ten laste nemen. Naast de natuurwaarde en de functie als waterbuffer vormen de vele kreken in het Meetjesland immers één van de belangrijkste landschapsvormende en historische waarden. Het herstel van dit gedeelte van de kreek betekent dan ook op deze punten een duidelijke meerwaarde. Natuurpunt is eigenaar van deze gronden en stelt zich garant dat de natuurcompensatie die ze hier voor W-kracht realiseert minstens voor een termijn van 27 jaar in stand wordt gehouden.

Windturbineproject te Brugge

Eind 2014 werd aan W-Kracht de milieuvergunning verleend voor de exploitatie van 2 windturbines op de site van B-Park, langs de Blankenbergse Steenweg te Brugge. Medio 2015 bekwam W-Kracht eveneens de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de beide windturbines. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 zal gestart worden met de bouw van het project. Op de site van B-Park zal het eerste laadstation voor elektrische wagens in Europa gebouwd worden dat rechtstreeks lokaal geproduceerde groene stroom levert aan elektrische voertuigen.

Windturbines te Puurs langs de A12

W-Kracht bekwam in de zomer van 2015 de vereiste vergunningen voor de bouw van 2 windturbines op een terrein langs de A12 te Ruisbroek (Puurs). In oktober 2015 werden de bouwwerken gestart. De windturbines moeten op het einde van het eerste kwartaal van 2016 operationeel zijn. Zij zullen stroom leveren aan ongeveer 2300 Vlaamse gezinnen.

Windturbineproject te Kontich-Rumst

In het voorjaar van 2015 werd aan W-Kracht de milieuvergunning toegekend voor de uitbating van 4 windturbines langs de autosnelweg E19 op het grondgebied van de gemeenten Kontich en Rumst (Reet). Tegen deze vergunning is momenteel een beroepsprocedure hangende.

Windturbine op industrieterrein Hoogveld te Dendermonde

Op het industrieterrein Hoogveld te Dendermonde werden in 2013 de bouwwerken aangevat van de windturbine op de site van de firma Sivafrost. Deze windturbine zal voornamelijk instaan voor de levering van stroom aan het lokale bedrijf. In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling werd een systeem geïmplementeerd om de stroomafname op de eigen bedrijfssite te maximaliseren.

W-kracht bouwt 6 windturbines op industrieterrein in Olen en Geel

Einde 2012 bekwam W-Kracht, in samenwerking met Geo-Groep uit Geel, de nodige vergunningen voor de bouw van een windturbinepark op het bedrijventerrein ‘Lammerdries’ te Olen en Geel. Het gaat om een project van zes windturbines, ingeplant parallel met het Albertkanaal, die de lokale bedrijven maximaal van groene stroom voorzien. De bouwwerken werden aangevat in het najaar 2013. De turbines werden medio 2014 in werking gesteld en vormen het eerste grote project in Vlaanderen waar de lokale productie van groene stroom van zes windturbines door de diverse bedrijven ter plaatse maximaal wordt aangewend voor de eigen industriële noden.